Sayıyı Yazıya Çevirme

Burada 102 basamağa kadar sayıları yazıya çevirebilirsiniz. Sayıyı girdikten sonra "Yaz" tuşunu tıklayın.

Yazıya Çevirilecek Sayıyı GirinBüyük Sayılar Nelerdir?

Büyük sayılar şunlardır:

Bin → 103
Milyon → 106
Milyar → 109
Trilyon → 1012
Katrilyon → 1015
Kentilyon → 1018
Seksilyon → 1021
Septilyon → 1024
Oktilyon → 1027
Nonilyon → 1030
Desilyon → 1033
Undesilyon → 1036
Dodesilyon → 1039
Tredesilyon → 1042
Kattuordesilyon → 1045
Kendesilyon → 1048
Sexdesilyon → 1051
Septendesilyon → 1054
Oktodesilyon → 1057
Novemdesilyon → 1060
Vigintilyon → 1063
Unvigintilyon → 1066
Dovigintilyon → 1069
Trevigintilyon → 1072
Kattuorvigintilyon → 1075
Kenvigintilyon → 1078
Sexvigintilyon → 1081
Septenvigintilyon → 1084
Oktovigintilyon → 1087
Novemvigintilyon → 1090
Trigintilyon → 1093
Untrigintilyon → 1096
Dotrigintilyon → 1099
Googol → 10100

Batuhan

Helal, herşeyi çeviriyor.

cemal akın

excel üzerinden tatbikatı nasıl olacaktır.

Zekeriya

Exceli açıp Alt+11 basıp Sayfa1 üzerinde iken farenin sağı düğmesine basıp modül ekliyoruz ve alttaki fonksiyonu yapıştırıyoruz. Sonra fonsiyonu kullanabilmek için A1 hücresine bir sayı, yazı ile görüntülencek hücreye

=SayınınOkunuşu1(A1)
yazıp enter'e basıyoruz.

Function SayınınOkunuşu1(Optional sayı As String = "0") As String
Dim kontrol As Boolean
kontrol = FALSE
sayı = Replace(sayı, ".", "")
If Len(sayı) < 103 Then
For i = 1 To Len(sayı)
If IsNumeric(Mid(sayı, i, 1)) = FALSE Then
kontrol = TRUE
Exit For
End If
Next i
If kontrol = FALSE Then
sayı = Trim(sayı)
Select Case Len(sayı) Mod 3
Case 1: sayı = "00" & sayı
Case 2: sayı = "0" & sayı
End Select
Dim birler(10) As String
birler(0) = ""
birler(1) = "Bir"
birler(2) = "İki"
birler(3) = "Üç"
birler(4) = "Dört"
birler(5) = "Beş"
birler(6) = "Altı"
birler(7) = "Yedi"
birler(8) = "Sekiz"
birler(9) = "Dokuz"
Dim onlar(10) As String
onlar(0) = ""
onlar(1) = "On"
onlar(2) = "Yirmi"
onlar(3) = "Otuz"
onlar(4) = "Kırk"
onlar(5) = "Elli"
onlar(6) = "Altmış"
onlar(7) = "Yetmiş"
onlar(8) = "Seksen"
onlar(9) = "Doksan"
Dim basamak(34) As String
basamak(0) = ""
basamak(1) = "Bin"
basamak(2) = "Milyon"
basamak(3) = "Milyar"
basamak(4) = "Trilyon"
basamak(5) = "Katrilyon"
basamak(6) = "Kentilyon"
basamak(7) = "Seksilyon"
basamak(8) = "Septilyon"
basamak(9) = "Oktilyon"
basamak(10) = "Nonilyon"
basamak(11) = "Desilyon"
basamak(12) = "Undesilyon"
basamak(13) = "Dodesilyon"
basamak(14) = "Tredesilyon"
basamak(15) = "Kattuordesilyon"
basamak(16) = "Kendesilyon"
basamak(17) = "Sexdesilyon"
basamak(18) = "Septendesilyon"
basamak(19) = "Oktodesilyon"
basamak(20) = "Novemdesilyon"
basamak(21) = "Vigintilyon"
basamak(22) = "Unvigintilyon"
basamak(23) = "Dovigintilyon"
basamak(24) = "Trevigintilyon"
basamak(25) = "Kattuorvigintilyon"
basamak(26) = "Kenvigintilyon"
basamak(27) = "Sexvigintilyon"
basamak(28) = "Septenvigintilyon"
basamak(29) = "Oktovigintilyon"
basamak(30) = "Novemvigintilyon"
basamak(31) = "Trigintilyon"
basamak(32) = "Untrigintilyon"
basamak(33) = "Dotrigintilyon"
Dim hane(3) As String
basamakindeks = (Len(sayı) / 3) - 1
For i = 1 To Len(sayı) Step 3
hane(1) = Mid(sayı, i, 1) 'Yüzler
hane(2) = Mid(sayı, i + 1, 1) 'Onlar
hane(3) = Mid(sayı, i + 2, 1) 'Birler
If hane(1) = "0" Then
temp = ""
Else
If hane(1) = "1" Then
temp = "Yüz "
Else
temp = birler(hane(1)) & " Yüz "
End If
End If
temp = temp & Trim(onlar(hane(2)) & " " & birler(hane(3)))
If temp <> "" Then
temp = temp & " " & basamak(basamakindeks) & " "
End If
basamakindeks = basamakindeks - 1
If Trim(temp) = "Bir Bin" Then
temp = "Bin "
End If
If temp <> "" Then
sonuc = sonuc & temp
End If
Next i
sonuc = Trim(sonuc)
If sonuc = "" Then
sonuc = "Sıfır"
End If
SayınınOkunuşu1 = sonuc
Else
SayınınOkunuşu1 = "İfade Sayı değil."
End If
Else
SayınınOkunuşu1 = "Sayı uzunluğu maksimum 102 rakam olmalıdır."
End If
End Function

© Burada yayınlanan metinler kaynağı ve lisansı bildirilenler hariç hesabet.com'a ait özgün metinlerdir. Herhangi bir yerden alıntı değildir. Bu metinler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir web sitesi, görsel veya yazılı ortamda yayınlanamaz.